Strategi

 

 

Investerer i menneskene

 

Valle Media er et familieeiet investeringsselskap som ble etablert i 2005. Vi har en enkel og tydelig investeringsstrategi, og investerer kun i selskaper knyttet til media, kommunikasjon og teknologi innenfor eiendomsbransjen i Norden.

 

Valle Media investerer først og fremst i menneskene. Hvert selskap har sin egen historie og kultur som skal forvaltes. Verdien i selskapet er menneskene som jobber der. Når vi vurderer å investere i et selskap ser vi først og fremst etter menneskene.

 

Vi skal ha det gøy og drive lønnsomt slik at vi har råd til å utvikle virksomhetene. Gjennom årenes løp har vi bygget organisk, og kjøpt og solgt virksomheter til det beste for en samlet og helhetlig strategi. De seneste årene har vi hatt et økt fokus på at alle nye investeringer skal gi synergier på tvers av selskapene. På denne måten får virksomhetene glede av et stadig sterkere media- og kommunikasjonshus og alle drar i samme retning for å utvikle sammen.

 

Valle Media investerer langsiktig og vil fortsette å bygge virksomheter innen media og kommunikasjon i Norden.

 

Valle Media eier direkte eller indirekte større og mindre aksjeposter i til sammen seks selskaper som i 2019 vil nå en forventet omsetning på NOK 134 mill.