Investeringer

 

Valle Media eier direkte eller indirekte aksjeposter i til sammen seks selskaper som i 2019 vil nå en forventet omsetning på NOK 134 mill.

 

Estate Media Norge

 

Media- og kommunikasjonshus for eiendom i Norge. Publiserer daglig eiendomsnyheter på nett, utgir to magasiner og gjennomfører ca. 25 årlige konferanser for eiendomsbransjen. Les mer om selskapet og produkter på estatenyheter.no, estatekunnskap.noestatemedia.none.no


 

 

Blake

 

Design- og kommunikasjonsbyrå som leverer design-, reklame- og digitale tjenester. Har eiendomsbransjen i Norge som primær kundegruppe. Utvikler i tillegg merkestrategier, design og teknisk drift av Estate Medias egne kanaler.. Les mer om selskapet og tjenestetilbud på blake.no

 


 

 

Estate Media Danmark

 

Media- og kommunikasjonshus for eiendom i Danmark. Publiserer daglig eiendomsnyheter på nett, utgir ett magasin og gjennomfører ca. 30 årlige konferanser for eiendomsbransjen. Les mer om selskapet og produkter på estatemedia.dk

 


 

 

Oslo Urban Arena

 

To dagers eiendomskonferanse med hovedfokus på urbaniseringen og utvikling  av Oslo. Les mer om selskapet og produkter på oslourbanarena.com

 


 

 

Berge

 

Teknologi og digitalisering vil endre eiendomsbransjen. Berge leverer sensorteknologi til nærings- og boligprosjekter for å hindre fuktgjennomtrenging og skader. Norge er primærmarkedet, men perspektivet er nordisk. Selskapet har patentert «Bergeskruen», en skrue med IoT-baserte fuktsensorer, og er alene i Norge om å tilby en samlet leveranse bestående av sensorer, oppfølging og drift. Selskapet eies 49% av Norsk takst, som har sikret Berge distribusjon gjennom 300 takstmenn med byggeteknisk kompetanse. Ler mer om selskapet på bergenorway.com

 


 

 

Goldbox

 

Goldbox er bransjeledende på utvikling av 3D-illustrasjoner til bolig- og næringseiendomprosjekter. Kunemassen består av eiendomsutviklere, eiendomsmeglere og investorer i Norge. Alle ansatte har arbeidsted i Oslo. Les mer om selskapet og produkter på goldbox.no